بايسته‌ها و نبايسته‌های عيب‌جویی و ستايش ديگران

اين مقاله به شرح كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام در خصوص صفات شيعيان مي‌پردازد. ازجملة اين صفات، ستايش ديگران است. ...

ارزش علم و مذمت بخل و حسد

وَ أَکثَرُوا النّاسِ قِیمَةً أَکثَرُهُم عِلم وَ أَقَلُّ النّاسِ قیمَةً أَقَلُّهُم عِلماً وَ أَقَلُّ النّاسِ لَذَّةً أَلحَسُود وَ أَقَلُّ النّاس ...

حسادت

شرح چهل حدیث (5)

برداشته شدن حسد

طبق آنچه در حدیث رفع آمده، گناه و مسئولیت حسادت از امت پیامبر(ص) برداشته شده است. چگونه چنین چیزی ممکن ...

نکوهش حسد

سیاه و سفید (39)

فقر نکوهش شده

سیاه و سفید (38)

نکوهش فقر و حسد

سیاه و سفید (37)