شگفتی‌های آفرینش مورچه از منظر قرآن، نهج‌البلاغه و علم

شناخت نظام آفرینش یکی از راه‌های خداشناسی است و شاید کمتر انسانی برای کسب این شناخت از راه موشکافی یک ...