هدف و انگیزه، مهمترین نکته در همه فعالیت های قرآنی است

برگزاری این جلسه نورانی و ارزشمند برای تجلیل از حافظان عزیز و گرانقدر قرآن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ...

کلید حفظ قرآن

ارائه ی راهکارهایی برای حفظ قرآن و...

حافظ و قاری قرآن

انجام چه کارهایی برای حافظ یا قاری قرآن، شایسته است؟

فراموش نکردن قرآن پس از حفظ

چگونه پس از حفظ قرآن، آن را فراموش نکنیم؟

سود حفظ قرآن

حفظ قرآن، چه سودی برای حافظ آن دارد؟

حفظ قرآن

توجّه و اهمّیت دادن به حفظ قرآن و حافظان قرآن، برای چیست؟

فراموش كردن قرآن پس از حفظ آن

پس از آنکه قرآن را حفظ کردیم، اگر فراموش کنیم چه صورتی دارد؟

قاری و حافظ قرآن باید از مرحله انس با الفاظ عبور کرده و به مرتبه انس با حقیقت زنده قرآن برسد

زنده ماندن قرآن و اسلام به برکت خون حضرت سیدالشهداء علیه السلام و شهدای کربلاست، همانطور که تداوم نظام اسلامی ...

پژوهشى در باره روايات فراموش كردن قرآن پس از حفظ آن

محدّثان و فقيهان ، در تبيين و جمع بندى روايات ناظر به نسيان قرآن ، آراى گوناگونى دارند...

معناشناسی حفظ قرآن در روایات

در مجامع روایی عامه و خاصه روایاتی با موضوع قرآن وجود دارد که با تعابیر گوناگون به حفظ قرآن تشویق ...

نارسايى روايات حرمت نسيانِ پس از حفظ قرآن

شريعت اسلامى به حفظ قرآن ترغيب كرده و از نسيان پس از حفظ آن، نكوهش نمود؛ اما آيا اين نسيان، ...