اعتبارسنجی اخبار آحاد از منظر اصولی و معرفت‌شناختی

اخبار آحاد حجم گسترده‌ای از میراث حدیثی مسلمانان را تشکیل می‌دهند. چگونگی اعتبارسنجی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ...

واکاوی تطبیقی منبعیت خبر واحد در حوزه احکام و تفسیر قرآن از دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی

بحث از منابع تفسیر قرآن از زمان‌های گذشته مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان بوده است. در این میان، «منبعیت خبر ...

بررسی تطبیقی دلایل حجیت خبر واحد در تفسیراز دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

پیرامون حجیت خبر‌واحد‌ درتفسیر قرآن‌ دودیدگاه وجود دارد:‌‌دسته اول کسانی که حجیت خبرواحد را مختص به آیات فقهی دارای اثرشرعی ...

اعتبار سنجی خبر واحد در فقه و تفسیر، با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی

یکی از منابع استنباط احکام شرعی و اثبات آموزه‌های دینی، احادیث می باشد. احادیث متواتر و اخبار آحاد، کاربرد فراوانی ...

ارزیابی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد تفسیری در مبانی آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی

خبر واحد از آن جهت که در تفسیر حجیت دارد یا خیر، در مبنای مفسر اثر می گذارد. کسانی که ...

بررسی تطبیقی قلمرو حجیت روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

از مباحث مهم در اصول تفسیر، مطالعه حجیت روایات تفسیری و انتخاب مبنا در مورد آن است. گروهی از دانشمندان ...

ارزیابی تطبیقی آرای دانشمندان در حجیت خبر واحد با تاکید بر دیدگاه ایت الله فاضل لنکرانی

پژوهش حاضر با عنوان «حجیت خبر واحد در تفسیر و جایگاه نظر آیت الله فاضل » در صدد بیان دیدگاههای ...

بررسی دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی در تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است. موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر ...

مطالعه تطبیقی جایگاه اخبار آحاد در تفسیر و فقه از منظر آیت الله فاضل لنکرانی

حجیّت خبر واحد در احکام شرعی از شاخص‌ترین مباحث علم اصول فقه محسوب می‌شود. در این میان روایات آحاد معتبر ...

اعتبارسنجی خبر واحد در روایات اعتقادی

سنّت پس از قرآن مهمترین منبع معرفت دینی است که وصول به آن از طریق خبر متواتر و خبر واحد ...

شرایط قبول خبر از منظر قدما و متأخرین

مخاطبان آموزه های معرفتی معصومان(ع)، این همانی حدیث و سنت و همچنین استناد و اعتبار روایت را چگونه احراز می ...

وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین

نویسنده اثبات کرده است که خبرهای واحد علاوه بر فقه، در امور اعتقادی نیز حجیت دارند.

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است ...

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) ...

جایگاه مفاهیم علم و ظن در اعتبار سنجی خبر واحد

خبر، یگانه مسیر دستیابی برخی از معارف و آموزه های دین است. از این روی جایگاه بی­ بدیلی در کشف ...

حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه

حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، ...

بازخوانی انتقادی مبانی حجیت نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد

حجیت خبر به عنوان یکی از منابع معرفت در شاخه‌های مختلف علوم دینی همچون فقه، کلام و تفسیر از دیرباز ...

قلمرو حجیت خبر واحد

بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) ...

خبر واحد

تعریف خبر واحد چیست؟

شرایط عمل به خبر واحد

شرایط عمل به خبر واحد چيست؟

تحليل تفاوت‌ ديدگاه‌هاي قايلان به حجيّت اخبار آحاد در حوزه تفسير

بحث از خبر واحد و حجيت آن، يکي از مباحث مهم و اثر گذار در عرصه‌‌هاي مختلف علوم ديني است. ...

حجّيت اخبار آحاد در اعتقادات

بی شك، حجيت روايات آحاد در حوزه اعتقادات، از تأثيرگذارترين مباحث در حوزه‌های تفسير و عقايد و كلام است كه ...

نظريه توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر واحد

در حجّيت حديث، چند مبنا متصوّر است: ۱. ضرورت عقلى، ۲. تعبّد محض، ۳. سيره عُقَلا، ۴. توسعه تعبّدى سيره. ...