42 - دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ. دعاى آن حضرت به وقت ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن به چه معناست و چه فضیلتی دارد؟

مدت ختم قرآن

قرآن را باید در چه مدّتی ختم کرد؟

ختم قرآن

ختم قرآن، چه خواص و برکاتی دارد؟

مدّت ختم قرآن‏

در مورد مدت ختم قرآن چه سفارش هایی شده است؟

بركات ختم قرآن‏

ختم قرآن چه آثار و برکاتی دارد؟

پژوهشى در باره ختم قرآن و مدّت آن‏

«ختم قرآن» در اصطلاح هماهنگ با مفهوم لغوى آن، به معناى قرائت قرآن كريم از آغاز تا پايان است.