سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه

سبک‌شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سده اخیر، ادبا و سخنوران توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. سبک ادبی ...