امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

هوش هیجانی یا «EQ» و به زبان عربی «الذکاء العاطفی» مبحثی روان‌شناختی است که به شناخت و کنترل عواطف و ...

اعتبار خطبه ی شقشقیه

آیا نسبت خطبه شقشقیه به حضرت امیر(ع) صحت دارد؟