نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین

تحلیل متون کهن و متون دینی در پرتو نظریه‌های جدید زوایا و ظرفیّت‌های جدید این متون را کشف و برای ...

بررسى و تحلیل از خطبه قاصعه و پیوند آن با زمینه ‏هاى سیاسى، اجتماعى كوفه

در فصل نخست، علاوه بر طرح بحث های مقدّماتى، چشم ‏انداز كلّى خطبه قاصعه ارائه شده است. در فصل دوم، ...