دوستی و دشمنی برای خدا

دوستی و دشمنی برای خدا از بهترین اعمال برای خداست.

حکمت های فاطمی - نتیجه دشمنی با اهل بیت(ع)

مَن عادانا فَقَد عادَی اللهَ وَمَن خالَفَنا فَقَد خالَفَ اللهَ وَ مَن خالَف الله فَقَد إستوجَبَ مِنَ اللهِ العذابَ الالیم؛ هر ...

انكار مجهولات

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «چهار سخن گفته‌ام كه خداوند، مرا در قرآن، تأييد فرموده است ... . من ...

ظلم و دشمنی

حضرت عبد العظيم عليه السلام: به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من ...

دشمنى در راه خدا

اگر اسلام، خواستار جامعه مبتنى بر محبّت است، چرا پيروان خود را به دشمنی با رنگ الهی دعوت می کند؟ ...

451 - عوامل نفوذ در دل‌

وَ [أَبْدِلْنِي] مِن عَداوَةِ الأَدنَينَ الوِلايَةَ. و دشمنىِ آشنايان را به دوستى‌ تبدیل گردان.

تحليلى در باره رازِ دوستى و دشمنى براى خدا

این تحلیل، پاسخگوی دو سؤال است: نخست، اين كه: انگيزه الهى در دوستى و برادرى ، چگونه دشمنى ها را ريشه ...