الجامع لرواة وأصحاب الإمام رضا(ع)

در این کتاب، اصحاب امام هشتم(ع) به‌صورت مستند و علمى و به زبان عربى معرفى شده است

جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین

حدیث، گزارش کننده سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) و دومین منبع معرفتی پس از قرآن کریم است و سهم بسیار ...

راویان الهی

کتاب «نگهبان غار»، قصۂ حیوانات در قرآن کریم است که به قلم احمد شفیق بهجت، نویسنده مصری (۲۰۱۱-۱۹۲۳م/ ۱۴۳۲ ق) ...

بررسی تطبیقی شرایط نقل حدیث از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل‌سنت

پذیرش و صحت فرایند نقل حدیث، شرایطی دارد که برخی از آنها به راوی حدیث و برخی دیگر به چگونگی ...

نقش و عملکرد محمد تقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

تمییز مشترکات به عنوان یکی از مباحث تحقیقی علم رجال، نقش مؤثری در حجیت یا عدم حجیت اخبار دارد. بر ...

راوي‌شناسي / هشام بن حکم

هشام بن حکم، از برجسته‌ترين و تأثيرگذارترين علماي شيعي در قرن دوم هجري است؛ قرني که از يک سو، محلّ ...

شناسايى يك راوى مشترك

راويانى با اسامى مشترك همواره در بين سند احاديث شيعه و اهل سنت يافت مى شوند؛ اما اين كه كدام ...