فهم ساختار موضوعي قرآن كريم، رويكرد چند متغيره اكتشافي

در اين مقاله، روشي شناسي كشف ساختار موضوعي قرآن كريم بر اساس يك ايده بنيادي در داده كاوي و شيوه ...

مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏

بررسی روش‌شناسی تفسیر موضوعی، نقش بسزایی در تعیین اقسام آن دارد. این پرسش که تفسیر موضوعی در بررسی تطبیقی با ...

روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن

این کتاب براساس سرفصل ها مصوب رشته علوم قرآن و حدیث تالیف شده است.