کلمات مشابه :ریاضی، علم حساب

رياضيّات

رياضيّات در کلام امام علی سلام الله علیه