ازدواج یوسف و زلیخا

رمز موفقیت زلیخا در رسیدن به یوسف، کنار گذاشتن گناه بود.

محبت پیامبر اسلام(ص)

هنگامی که محبت پیامبر اکرم(ص) در دل زلیخا افتاد، یوسف اجازه یافت تا با او ازدواج کند.

دلیل خودداری یوسف از گناه با زلیخا

آنچه یوسف را از گناه همبستری با زلیخا نگه داشت، باور داشتن خدا و قیامت بود.