مدرک زیارت آل یاسین

زیارت آل یاسین در کدامیک از مهم ترین کتاب ها آمده است؟

پژوهشى در باره سند و متن زيارت آل يس‏

زيارت آل يس، اظهار ارادتى عاشقانه به امام عصر عليه السلام است كه از ناحيه مقدّسه (نهاد وكالت) صادر شده ...

اسناد زيارت آل يس

اسناد زيارت آل يس چگونه است؟

متن و محتوای زيارت آل يس

محتوای زیارت آل یاسین چیست؟