از من بپرسيد

پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، از من بپرسيد رسوايى كسى كه گفت: «از من بپرسيد» ، جز پيامبر ...

سؤال زیاد

جمع بین احادیثی که سوال زیاد را تمجید و مذمت می کنند

سؤال

پرسش چه ایرادی دارد که پیامبر(ص) فرموده است: اگر کسی باب سؤال را به روی خود باز کند، بابی از فقر ...