وظیفه شیعیان در برابر سفیانی

وظیفه شیعیان در هنگام شورش سفیانی چیست؟

ویژگی‌های خروج سفیانی در روایات الغیبه و الفتن

یکی از مباحث مهم در بحث مهدویت و ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نشانه‌های ظهور است و همچنین ...

سُفیانی

سُفیانی کیست و شورش او چگونه است؟

تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

خروج سفیانی از علائم ظهور مهدی موعود(عج) است که روایات پرشمار مربوط به آن در مصادر روایی فریقین یافت می‌شوند. ...