سَماعة بن مِهران حَضرَمی

سماعة بن مهران، از محدّثان پُر حدیث به شمار می آید که در طریق هزار و 254 سند در کتب ...

شخصیت رجالی سَماعةبن مِهران حضرمی

خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها دو سرمایه‌ی گران‌بها با عنوان قرآن و عترت در میان بشر به ودیعه نهاده و ...