نظریۀ پیوستگی یا گسستگی نزول سوره های قرآن کریم

کیفیت نزول آیات سوره‌ها را می‌توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات هر سوره، آیاتی ...

کوتاه ترین و بلندترین آیه و سوره قرآن

کوتاه ترین و بلندترین آیه و سوره قرآن کدام اند؟

ترتیب چینش سوره های قرآن

ترتیب چینش سوره های قرآن، به چه صورت بوده است؟

شکل گیری سوره ها

سوره ها در چه زمانی شکل گرفته اند؟

سوره

«سوره» در لغت و اصطلاح قرآنی، به چه معناست؟

چگونگى ترتيب سوره ها

آیا ترتيب كنونى سوره هاى قرآن ، توقيفى است و به فرمان پيامبر(ص) انجام شده يا اين كار بعد از ...

شمار سوره هاى قرآن

قرآن چه تعداد سوره دارد؟

سوره ، در لغت و اصطلاح

سوره ، در لغت و اصطلاح چه معنایی دارد؟

نگره‌ای جدید درباره انسجام متنیِ سوره‌های قرآن کریم ‏

چگونگی چینش آیات در کنار یکدیگر از دیرباز مورد توجّه دانشمندان اسلامی در اعصار مختلف ‏بوده است. دانشمندانِ نخستین از ...

پیوستگی متنی سوره‌های قرآن کریم

سوره‌های قرآن از مجموعه‌ی آیات به هم پیوسته تشکیل شده است که بین آن‌ها انواع ارتباط‌های لغوی، دستوری و منطقی ...