مهم‌ترین درس سیره برای امروز

مدیر سیره‌نگاری پژوهشگاه علوم و معارف بیان کرد: در مشکلات و در مواجهه با مسائل امروز باید به شکل‌های مختلف ...