تأملی در حکمت‌های کرونا / وقتی تفکرات غربی زیر سؤال می‌رود

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رضا برنجکار با بیان اینکه یک شر واحد می‌تواند حکمت‌های متعدد داشته باشد، توجه به این حکمت‌ها را ...

خیر و شر دنیوی در مقایسه با خیر و شر ابدی ناچیز است

استاد کلام حوزه علمیه با بیان اینکه قرآن و روایات چیزی را شر می‌دانند که موجب شقاوت ابدی انسان و ...

آسان تر بودنِ كار خير

آیا کار خیر آسان تر است یا کار شر؟

داورىِ فطرت هاى پاك در مورد خیر و شر

آیا در مورد تشخیص خیر از شر، می توان روی داوری فطرت های پاک حساب کرد؟

نياز عقل و فطرت به وحى در تشخیص خیر و شر

آیا عقل و فطرت برای تشخیص خیر از شر، به وحی نیازمندند؟

فطرى بودن شناخت خير و شر

آیا شناخت خیر و شر فطری است؟

خیر و شر

شرح چهل حدیث (39)

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

مقالهٔ حاضر به بررسی این نکته پرداخته است که بر اساس آیات و روایات،‏ نعمت‌های بیکران پروردگار در سایهٔ رحمت ...