پژوهشى در باره وظيفه كسى كه شناخت امام برايش ناممكن يا دشوار است

پس از درگذشت امام پيشين ، پيروان اهل بيت عليهم السلام، بر اساس احادیث ، سه وظيفه دارند :...

تاریخ‌گذاری حدیث «مرگ جاهلی» در متون امامیه

فراوانی خبر «من مات ولیس له امام مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً ...» در مجامع حدیثی امامیه، با صورت‌ها و طرق مختلف ...

شناخت اهل بيت (ع)

ابو يسع گفت : به امام صادق عليه السلام گفتم : پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله فرموده : ...

امامان نور و امامان نار

از رود تا سرچشمه (20)

وجوب شناخت امام عصر(ع)

آیا شناخت امام عصر خویش واجب است؟

كسى كه شناخت امام برايش ناممكن يا دشوار است

كسى كه شناخت امام برايش ناممكن يا دشوار است، چه وظیفه ای دارد؟