ضوء الشهاب فی شرح الشهاب

شرح 898 حدیث پیامبر اکرم(ص) که در شهاب الاخبار آمده است.

مجموعه ی گزیده متون حدیثی توسط معاونت فرهنگی دارالحدیث منتشر شد

به همت مدیریت تدوین متون معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مجموعه گزیده متون حدیثی با هدف شناساندن ...

گزیده « شهاب الأخبار » به بازار کتاب رسید

کتاب گزیده « شهاب الأخبار »، تألیف قاضی قُضاعی، به تدوین معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث روانه بازار کتاب شد.

گزیده متون حدیثی (شهاب الأخبار)

گزيده حاضر بر اساس احاديث كتاب ترك الإطناب فى شرح الشهاب تدوين يافته است. از مجموع ۹۴۱ حديث موجود در ...