پاسخ به دو شبهه ارسال سر امام به شام و حرمت مقتل‌خوانی

آیت‌الله محمدجعفر طبسی، استاد سطح عالی مهدویت حوزه، در یادداشتی به دو شبهه مرتبط با عاشورا یعنی تردید در ارسال ...

اساس پیشگویی ها در مورد شهادت امام حسین(ع)

اساس پیشگویی ها در مورد شهادت امام حسین(ع) چیست؟

تقدیر حتمی شهادت امام حسین(ع)

اگر شهادت امام حسین(ع)، به عنوان تقدیر حتمی خداوند، پیشگویی شده بود، قاتلان چه تقصیری داشتند؟

تحلیل سندی و محتوایی گزاره حدیثی «إن لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لاتبرد أبدا»

حماسة بی‌مانند عاشورا از همان نخستین روزهای اتفاق، چون خورشیدی برآمده، لحظه لحظه بر نورانیتش افزوده شد؛ هر چند سمت‌وسویی ...

المصباح الزاهر فی الحسین الطاهر(ع) من المدینة الی المدینة

این اثر، كتاب مقتل سید شهیدان، ابو عبدالله الحسين(ع) است.

اصابت تیرها و قاتل امام حسین(ع)

تیرها چگونه به امام حسین(ع) اصابت کرد و در پایان، چه کسی ایشان را به قتل رساند؟

مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین علیه السلام و یارانش

مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش چیست؟

قمقام زخّار و صمصام بتّار

مقتل حضرت سیدالشهدا(ع)

سرانجام قاتلان امام حسین(ع) و واگذاران حضرت

کسانی که در قتل امام حسین(ع) شرکت داشتند یا حضرت را واگذاردند، به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟

فیض الدُموع

مقتلی به زبان فارسی که با نثری ساده و به فارسی فصیح و بلیغ ماجرای عاشورا را بازگفته است.

انتخاب کوفه برای شهادت

چرا امام حسین (ع) کوفه را برای شهادت برگزید؟

پیشگویی شهادت امام حسین(ع)

آیا شهادت امام حسین (ع)، در احادیث پیشگویی شده بود؟

گزیده شهادت نامه امام حسین(ع) بر پایه منابع معتبر

این کتاب مقتل و روضه های حضرت سیدالشهدا(ع) از منابع معتبر است.

حکمت شهادت امام حسین(ع)

حکمت شهادت امام حسین(ع) چیست؟

توضیحی در باره حوادث خارق العاده پس از شهادت امام حسین علیه السلام

در باره حوادث خارق العاده ای (مانند : باریدن خون از آسمان) که وقوع آنها پس از شهادت امام حسین ...

شريف رضي و فنون شعر مرثيه‌ي مشروعيت علوي

قصيده‌ي داليه‌ي شريف رضي (د. 406ق) با مطلع «هذي المنازل بالغميم فنادها» به عنوان مرثيه اي براي امام حسين(ع) معرفي ...

صدور احادیث پیشگویی در مورد شهادت امام حسین(ع)

آیا احادیث پیشگویی در مورد شهادت امام حسین(ع) قابل اعتمادند؟

پژوهشی درباره احادیث پیشگویی شهادت امام حسین علیه السلام

پیامبر(ص)، امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن(ع) و... شهادت امام حسین(ع) را پیشگویی کرده بودند.

توضیحی در باره مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین علیه السلام و یارانش

مقصود از اذن الهی در کشته شدن امام حسین علیه السلام و یارانش چیست ؟

منافات نداشتنِ تقدیر، با اراده انسان

اگر شهادت امام حسین(ع) ، تقدیر حتمی خداوند است و بارها پیشگویی شده ، قاتلان ، چه تقصیری دارند؟