تعامل و تقابل اعضای شورای شش‌نفره عمر با خلفای راشدین

یکی از اقدامات عمر تعیین افرادی از صحابة قریش به منظور خلافت بود. وی شش تن از مهاجران را در ...

اصول و مبانی شورا از منظر امام علی(ع)

شورا از اصول بدیهی و ضروری اسلام است که در اداره امور جامعه و تحکیم روابط اجتماعی نقشی به‌سزا دارد. ...