پلوراليسم نجات در انديشه اسلامی

واژه «پلورال» (plural) به معناي كثرت و تعدّد، و واژه «پلوراليسم» (pluralism) به معناي كثرت‌گرايي يا گرايش به كثرت به ...

معصومان عليهم ‏السلام، صراط مستقيم الهى در اتحاد و انسجام انسان‏ ها

بنابر ادلّه نقلى و شواهد تاريخى، مى ‏توان عموميت رسالت، جاودانگى و جهانى بودن دين اسلام را به اثبات رساند. ...

079 ـ انتم الصراط الاقوم

أنْتُمُ الصِّراطَ الْأَقْوَمُ

ویژگی هاى «صراط مستقیم» در قرآن

صراط مستقیم، تعبیری دیگر از راه پرستش خداوند است. این بدان معناست که ویژگی‌های مذکور برای عبادت خدا بر صراط، ...