ارزیابی سندی و نقد محتوایی گونه‌های روایی «حَجَرالاسود» ناظر به مسأله «میثاق ذر»

حَجَرالاسود با قرار‌گرفتن در یکی از ارکان بیت‌الله و استحباب استلام، از قداستی خاص برخوردار است. شماری از روایات در ...

رمزگشايی حديثی علامه طباطبايی برای ورود به عالم ذر

عالم ذر و ماجرای اخذ ميثاق از انسان‌ها از مسائل بحث‌انگيز است كه ديدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شده است. ...