عادل صفت خداوند

صفت «عادل» خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

عوامل ناكامى هاى مستضعفان

گرفتاری و ناکامی مستضعفانی چون کودکان و دیوانگان، چه حکمتی دارد؟

سختى هاى سازنده

آیا ممکن است سختی ها و گرفتاری های انسان گناهکار، برای ساختن شخص باشد؟

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای ...

چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»

نویسنده به اختصار در مورد معنای تنزیلی عدل و به تفصیل در مورد معنی تأویلی عدل سخن گفته است. وی ...

486 - ظلم، انحراف از عدل

اللّهُمّ صَلِّ على‌ محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ‌، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل‌. در تبیین بخش دهم ...

اهل بیت و مقابله با جبرگرایی

"نفی جبر" روی دیگر "اصل اعتقادی عدل" است؛ بدین ترتیب برگزیده شدن "عدل الهی" به عنوان یکی از اصول اعتقادی ...

راز تفاوت ها

یکی از مباحث بسیار چالش انگیز در معارف اسلامی مسأله تفاوتهای تکوینی در خلقت است که از دیر باز، دیدگاههای ...

تعليقات على بن محمد عاملی بر احاديث ابواب عدل

تعلیقات علی بن محمد عاملی (سده یازدهم) بر یازده حدیث از توحید صدوق، کافی و کتابهای دیگر در این گفتار ...

چرایی تعبیر «بعْثَت» برای قیام حضرت مهدی عج در روایات فریقین

تفحص در باب احادیث مربوط به حضرت مهدی عج، در کتب عامه و نیز امامیه، واژه‏ای مشترک برای بیان ظهور ...

485 - توفیق بسط عدل

اللّهُمّ صَلِّ على‌ محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ‌، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل‌. در تبیین اولین زینت ...

نقش مبنایی عدل در امامت علوی

برخی از شیعه‏شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می‏دانند درحالی‏که این اصل اعتقادی ...

چهل حدیث « عدل الهی »

عدالت ترازوى خداى سبحان

عدل از دیدگاه آیات و روایات و فقه

اهمیت عدل از نظر آیات و روایات، نظرات فقهاى شیعه درباره ى عدل، گناهان كبیره نظیر یاءس، قتل نفس، قذف، ...