عدل در جهان بینی توحید

عدالت خداوند از اصول بنیادی در مکتب تشیع است و لذا نویسنده از زوایای گوناگون به این مهم پرداخته است. ...

عدل الهى و كاركردهاى اجتماعى و فردى آن

اهتمام نگارنده در اين مقاله بر تبيين مبحث عدل الهى و حوزه ‏هاى مختلف آن بوده و سپس تأثير اين ...

فلسفة تفاوت­های جنسیتی از منظر عدل الهی

بحث «عدل» از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام و از ضروریات مذهب شیعه به شمار می‌رود. از دلایل ...

بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خدا

بر طبق نصوص دینی، خدای متعالی در عرصه‌های آفرینش، ربوبیت، تشریع و قانون‌گذاری و حسابرسی و جزای اعمال در روز ...

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد

در طول سال‌های رشد و بالندگی علوم اسلامی، کلام و تفسیر هم همچون دیگر علوم اسلامی در مدارس مختلفی رشد ...

عادل صفت خداوند

صفت «عادل» خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

عوامل ناكامى هاى مستضعفان

گرفتاری و ناکامی مستضعفانی چون کودکان و دیوانگان، چه حکمتی دارد؟

سختى هاى سازنده

آیا ممکن است سختی ها و گرفتاری های انسان گناهکار، برای ساختن شخص باشد؟

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای ...

چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»

نویسنده به اختصار در مورد معنای تنزیلی عدل و به تفصیل در مورد معنی تأویلی عدل سخن گفته است. وی ...

شرور و عدل الهی

یکی از مباحثی که مرتبط با بحث عدل می‌باشد، گفتگو از شرور و بلایایی است که در حیات آدمی‌ به ...

معنای عدل الهی

نگارنده در این گفتار، تأکید می‌کند که عدل الهی بنا بر تعریفی که در آیات و روایات مطرح شده، با ...

عدل الهی و شرور و آفات در نظام هستی

در این مقاله پیوند شرور هستی با عدل الهی که از صفات آفریدگار است، بررسی و کاوش شده است؛ نخست ...

486 - ظلم، انحراف از عدل

اللّهُمّ صَلِّ على‌ محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ‌، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل‌. در تبیین بخش دهم ...

قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار اصول دين

چرا «عدل خداوند» در شمار اصول دين قرار گرفته است؟

تاريخچه بحث عدل

نگارنده پس از اشاره مختصر به تاریخ مباحث عدل الهی در اندیشة دانشمندان مسلمان، به معنای عدل از نظر اهل ...

بررسی تطبیقی نقش خدای متعال در عالم تکوین، بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی

نظام علیت فلسفی، در حدّ «نیاز پدیده به پدیدآورنده» متوقف نشده، و بر لزوم ضرورت علّی- معلولی و نیز تعلق ...

اهل بیت و مقابله با جبرگرایی

"نفی جبر" روی دیگر "اصل اعتقادی عدل" است؛ بدین ترتیب برگزیده شدن "عدل الهی" به عنوان یکی از اصول اعتقادی ...

راز تفاوت ها

یکی از مباحث بسیار چالش انگیز در معارف اسلامی مسأله تفاوتهای تکوینی در خلقت است که از دیر باز، دیدگاههای ...

تعليقات على بن محمد عاملی بر احاديث ابواب عدل

تعلیقات علی بن محمد عاملی (سده یازدهم) بر یازده حدیث از توحید صدوق، کافی و کتابهای دیگر در این گفتار ...

معرفی کتاب خدا، اختیار و شر

مسئله شر، به معنای عام یکی از مسائلی است که از گذشته تا حال، اندیشة آدمی را به خود مشغول ...

485 - توفیق بسط عدل

اللّهُمّ صَلِّ على‌ محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ‌، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل‌. در تبیین اولین زینت ...

منشأ اختلاف اشياء و عدل الهى

نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می‌کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشان ...

سخنى درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوند

اطلاعاتى كه به بركت قرآن و احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام در ارتباط ...

نقش مبنایی عدل در امامت علوی

برخی شیعه ‏شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می‏دانند درحالی‏که این اصل اعتقادی ...

عدالت خداوند

به اختصار چگونه می توان عدالت خدا را ثابت کرد؟

عدل خداوند در قرآن

چرا قرآن كريم براى بيان «عدل خداوند» نمى گويد : خدا عادل است ؛ بلكه مى گويد : خدا «ظالم ...

توضیحی در مورد عدل خداوند

عدل، يكى از صفات فعل خداوند متعال است كه در مباحث اعتقادى ، جايگاه ويژه اى دارد . اهمّيت اين ...

اختیار از دیدگاه معتزله و تشیع

معتزله و تشیع هردو قائل به اختیار برای انسان هستند اما در معنای «اختیار» اختلاف دیدگاه دارند.

پژوهشى درباره قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار اصول دين

پیروان اهل بيت عليهم السلام ، «عدل» را جزو اصول دين مى دانند. این تحلیل به دلیل این امر پرداخته ...

حکم خداوند به چیزی خارج از توان بندگان

در حدیث معراج است که خداوند روزانه پنجاه نماز را بر مسلمانان واجب کرده بود اما با درخواست پیامبر در ...

چهل حدیث « عدل الهی »

عدالت ترازوى خداى سبحان

عدل از دیدگاه آیات و روایات و فقه

اهمیت عدل از نظر آیات و روایات، نظرات فقهاى شیعه درباره ى عدل، گناهان كبیره نظیر یاءس، قتل نفس، قذف، ...