تأملی در حکمت‌های کرونا / وقتی تفکرات غربی زیر سؤال می‌رود

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رضا برنجکار با بیان اینکه یک شر واحد می‌تواند حکمت‌های متعدد داشته باشد، توجه به این حکمت‌ها را ...

ويژگی های تجربه دينی از دو منظر غربی و اسلامی

در مقاله «مفهوم و خاستگاه تجربه دينی» ضمن بررسی ديدگاه الستون، مفهوم «تجربه دينی»، خاستگاه و سير تحول آن را ...

تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب

«تروريسم» يكى از مهم‌ترين مباحثى است كه اكنون در ميان سياست‌مداران و انديشمندان سياسى از آن زياد سخن به ميان ...

پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) در ميان لايه هاى پنهان برخى آثار غربى

هميلتن گيب (Hamilton Gibb) در كتاب اسلام: بررسى تاريخى آورده: «تقريباً تعداد نظرياتى كه درباره [حضرت] محمّد(صلى الله عليه وآله) ...

عوامل دين گريزی و گرايش جوانان به فرهنگ غرب

دين گريزي و گرايش جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه هايي را براي رهبران ديني، دين داران و خانواده هاي ...

رهايى از تباهى و فساد و مظاهر فرهنگ غرب

محيط پيرامونى، به ويژه فضاى فرهنگى و زيست گاه انسان، نقش برجسته اى در اصلاح و يا انحراف افراد جامعه ...

توسعه در غرب و اسلام نتايج و پيامدها

اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. ...

پيشينه رابطه علم و دين در اسلام و غرب

يكى از بحث هاى مهمى كه ذهن انديشمندان اسلامى و غربى را به خود مشغول كرده است، مسئله ارتباط علم ...

حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب

پيامبر اسلام، حضرت محمد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله)درباره رعايت حقوق جانداران، اعم از انسان ها و حيوان ها دستورات ...