گزیده « غررالحکم و دررالکلم » منتشر شد

گزیده کتاب « غررالحکم و دررالکلم » ، تألیف عبدالواحدبن محمّد تمیمی آمِدی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

مجموعه ی گزیده متون حدیثی توسط معاونت فرهنگی دارالحدیث منتشر شد

به همت مدیریت تدوین متون معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مجموعه گزیده متون حدیثی با هدف شناساندن ...

گزیده متون حدیثی (غرر الحکم و درر الکلم)

این مجموعه شامل ششصد حدیث از ۱۱۰۵۰ حدیث است و سعی دارد تا با ارایه گزیده ای از متون حدیثی، ...