منش فروتنانه شيعيان واقعى

اين مقاله به شرح كلام اميرمؤمنان على عليه السلام پيرامون ويژگى هاى ارزشمند شيعيان واقعى و پرهيزكاران مى پردازد. تواضع ...

507 - فروتنی و تواضع (۷)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. در جلسات قبل توضیح دادیم که یکی از زیورها و زینت‌های صالحان و متقیان، ...

506 - فروتنی و تواضع (۶)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم بهترین نمونه‌های ...

505 - فروتنی و تواضع (۵)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، پس از تعریف کلی تواضع ...