نشریه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

ششمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

ششمین شماره از فصلنامه علمی ـ اختصاصی دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث، منتشر شد.

حدیث در گام دوم

یادداشت آمده با الهام از «بیانیۀ گام دوم» چهل سال تلاش حدیثی را گام نخست تلقّی کرده و گزارشی گذرا ...

فراخوان پایان‌نامه‌های حوزوی و دانشگاهی

سردبیر نشریه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث با اشاره به رویکرد جدید این نشریه گفت: نشریه دانش‌ها و آموزه‌های ...

فصلنامه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

فصلنامه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث با هدف تسهیل در تولید و نشر نگاشته های قرآنی و حدیثی، وارد ...