نقش حاکم شرع در اعلام رویت هلال از دیدگاه مذاهب اسلامی

سیده معصومه حسینی رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت ...