گزارش نشست رونمایی از بازنویسی «قمقام زخار و صمصام بتار»

مرکز تازه تاسیس حوزوی تاریخ شامگاه دوشنبه، ۲۷ مرداد شاهد برپایی نشست رونمایی از بازنویسی «قمقام زخار و صمصام بتار» ...

قمقام زخّار و صمصام بتّار

مقتل حضرت سیدالشهدا(ع)