رابطه ثروت و قناعت،در نشست علمی«تبیین رابطه قناعت و ثروت در قرآن و حدیث»

محقق و پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه به تبیین رابطه ثروت و قناعت از دیدگاه اسلام پرداخت و تاکید کرد: چگونگی ...

400 - عوامل عزت حقیقی(2)

وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ. اولین عامل، بندگی خداست و دومین عامل عزت، قناعت است.

393 - بی‌نیازی خوب‌تر (غنای نفس)

و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ. سه نوع غنا و بی‌نیازی در روایات مطرح است: غنای ...