«قواعد کلامی(توحید)» منتشر شد

کتاب "قواعد کلامی (توحید)" تألیف حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار و دکتر مهدی نصرتیان اهور، به زبان فارسی از سوی ...

قواعد کلامی (توحید)

در این کتاب هشت قاعده کلامی مربوط به توحید بررسی شده اند