پنداره نحوست ماه صفر

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه ...

ویژه نامه دهه آخر صفر نشریه حرم مطهر رضوی منتشر شد

در روز اربعین حسینی اولین شماره از ویژه نامه دهه آخر صفر چاپ و منتشر شد.

بشارت به خروج ماه صفر

آیا چنین حدیثی از قول پیامبر(ص) صحت دارد؟ هرکس خروج ماه صفر را به من بشارت دهد، به بهشت می رود. ...