محبت رسول خدا(ص) در دل ابوذر

ابوذر در راهی سه روز از رسول خدا(ص) عقب ماند. وقتی به آبی گوارا رسید، مقداری از آن برداشت ولی ...

محبت پیامبر اسلام(ص)

هنگامی که محبت پیامبر اکرم(ص) در دل زلیخا افتاد، یوسف اجازه یافت تا با او ازدواج کند.