نشریه اطلاع رسانی مؤسسه دارالحدیث

شماره 74 نشریه محدّث منتشر شد

هفتاد و چهارمین شماره «محدث» (مرداد و شهریور 1396 )، به رویدادهای حوزه ریاست، دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و ...

شماره 73 نشریه محدّث منتشر شد

هفتاد و سومین شماره «محدث» (خرداد و تیر 1396 )، به رویدادهای حوزه ریاست، دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و ...

معناى محدَّث

با توجه به لقب حضرت فاطمه(س) به «محدث»، این واژه به چه معناست؟

امکان نزول جبرئیل بر حضرت فاطمه(س)

فرود آمدن جبرئیل به زمین پس از وفات رسول خدا(ص) ممکن نیست. پس چگونه جبرئیل با حضرت فاطمه(س) سخن گفت؟ ...

امكان محدَّث بودن غیر نبی

وحى، به عنوان نوعى گفتگوىِ رازگونه، از جمله امتيازهاى انبيا است؛ حال آيا غير نبىّ نيز مى تواند مخاطب فرشتگان ...

تبيينِ مراد از مُحَدَّث

روايتى از امام صادق(ع) هست كه لقب آن حضرت را محدَّثه ذكر كرده. شرحی بر این حدیث

محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق

عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او ...