کاربست «لا أبَا لَک» در روایات، از ذم تا مدح

وجود اصطلاحات و مجازها اعم از استعارات، کنایات، تشبیهات و ... در متون، هر چند لازمۀ هر کلام رسا و ...

ستایش پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)

شرح احادیث امام رضا علیه السلام، راحتى براى او نبود، و جز در هنگام نیازمندى سخن نمیگفت... کلامش تمام و ...