همراه با مردم

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و مثل دیگر مردمان، روزانه ...

سیره مردمی پیامبر اعظم(ص)

شرح حدیثی درباره سیره‌ی پیامبر اعظم صلی‌الله‌ علیه و آله و سلم و بیان اهمیت مردمی بودن و انس گرفتن ...