بناي مسجد قُبا توسط پيامبر در نزديكي مدينه (1 ق)

15ربيع الاول، قبا دهكده‏اى بوده در دو ميلى مدينه كه مقارن هجرت پيامبرصلى الله عليه وآله به اين شهر، طايفه ...