ترجمه روسی کتاب منتخب میزان الحکمة

دیدار مترجم روسی منتخب میزان الحکمة با آیت الله ری شهری: آقای عبدالکریم (تاراس چرینینکو) در این دیدار ضمن ارائه ...

چاپ نهم «منتخب ميزان الحكمة» منتشر شد

اين کتاب گزیده‌ای مشتمل بر مهم‌ترین مدخل‌های میزان الحکمه بوده که در قالب 419 عنوان اصلی و هزار و ...

منتخب ميزان الحكمة، به زبان بوسنیایی ترجمه و منتشر شد

كتاب «منتخب ميزان الحكمة»، تأليف آيت‌الله محمدی ری‌شهری در 4 جلد به زبان بوسنیایی ترجمه و منتشر شد.

منتخب میزان الحکمة

متن کتاب منتخب میزان الحکمة 6850 حديث با اعراب و ترجمه فارسی در 419 عنوان اصلی و 1900 عنوان فرعی ...

«منتخب ميزان الحكمة»، به زبان انگليسی ترجمه شد

راوی: كتاب «منتخب ميزان الحكمة»، تأليف آيت الله محمدی ری شهری، به زبان انگليسی ترجمه شد.

چاپ هفتم كتاب « منتخب ميزان الحكمة» منتشر شد

اين كتاب، گزيده ايی است مشتمل بر مهمترين مدخل های ميزان الحكمة كه همراه متن و ترجمه، 6848 حديث در ...

ترجمه منتخب میزان الحکمه به زبان انگلیسی

کتاب منتخب میزان الحکمه تالیف آیت الله ری شهری به همت معاونت امور بین الملل موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ...

منتخب «ميزان الحكمه» به زبان روسی ترجمه می‌شود

ترجمه روسی كتاب منتخب ميزان الحكمه به‌زودی آماده چاپ می‌شود.

كتاب دو جلدي منتخب ميزان الحكمه تجديد چاپ شد

چاپ ششم كتاب دو جلدي منتخب ميزان الحكمه تاليف آيت اله محمدي ري شهري منتشر شد.