مکاتیب الرسول(ص)

کتاب در بر گیرنده تمامی آثار نوشتاری باقیمانده از پیامبر گرامی است.

«مکاتیب الرسول» در سه جلد منتشر شد

«مکاتیب الرسول»، کتابی به زبان عربی و حاوی نامه‌های پیامبر اکرم(ص) به همت انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

مکاتیب الرسول(ص)

متن نامه های پیامبر اسلام(ص) در این کتاب گرد آمده است.