مکتوبات حدیثی منسوب به امام علی (ع) در آئینه روایات

یکی از مهم ترین مولفه های قابل بررسی در زمینه سیر تدوین حدیث، تحقیق راجع به نقش شخصیت های اثرگذار ...

بررسی مکتوبات منسوب به اصحاب امام علی(ع)

دانش‌هایی که از طریق اصحاب حضرت علی(ع) به طبقات بعدی منتقل شده، سرمایه ارزشمند اسلامی است. در این پژوهش اصل ...

میراث مکتوب رضوی منتشر شد

« میراث مکتوب رضوی » تألیف سید مصطفی مطهری - رضا یاری، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

سير انتقال ميراث مكتوب شيعه در آينه فهرست‏ها

پيدايش و تثبيت مكاتب نخستين حديثى در مناطق گوناگون جهان تشيع، با سير انتقال كتاب ها ارتباطى ناگسستنى دارد؛ زيرا ...

مكتوبات حديثي اصحاب ائمه (ع)

اين نوشتار را با بحثى درباره «اُصول أربعمئة» يا مكتوبات حديثى اصحاب ائمّه عليهم السلامآغاز مى كنيم. نخستين بار، ابن ...