کتاب «نحو کاربردی(2)» منتشر شد

چاپ دوم کتاب «نحو کاربردی (2) منصوبات ، مجرورات و توابع» از مجموعه متون تدوینی نشر مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه ...

نحو کاربردی (2)

کتابی درس برای مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

تازه های نشر دارالحدیث از مجموعه درس نوشتار «متنا» روانه بازار نشر شد

سه کتاب «عرفان و دعا در نهج البلاغه»، «ادبیات فارسی»، «نحو کاربردی (1)»، از کتاب های درسی دانشگاه قرآن و ...

نحو کاربردی(1)

کتاب در 25 درس و در دو فصل «اعراب و بناء» و «مرفوعات» عرضه شده است.

نحو کاربردی (ساختارهای نحوی در آیات و روایات)

بیان مطالب نحوی با ذکر نمونه هایی از قرآن و حدیث