دورویی خاستگاه بهتان

امام علی(ع) تبیین فرموده که نفاق سبب نسبت دروغ به پیامبر(ص) حتی از سوی بعضی از اصحاب بوده است.

ويژگی های جريان نفاق در عصر نبوی(صلی الله عليه وآله)

از جريانات بسيار مهم صدر اسلام جريان نفاق بود كه كارشكنی ها، توطئه ها و دسيسه هايش در عرصه های ...

رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

در اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) در برخورد با منافقان چه ...

پیامبر اسلام(ص) و جریان نفاق

یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی در جوامع انسانی جریان نفاق است. هر چند این پدیده به طور معمول در ...

نشانه های منافق

ره‌توشه (55)

نفاق

شرح چهل حدیث (9)

خشوع منافقانه

إيّاكم وتخشّع النّفاق وهو أن يُرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع.