نماز در امت های پیشین

آیا نماز در امت های پیش از اسلام هم بوده است؟

پژوهشى در باره نماز در امّت ‏هاى پيشين

اين ستون استوار در همه اديان آسمانى، مورد توجّه بوده و تنها شكل و آداب و يا مقدار آن تفاوت ...