26 - دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجِيرَانِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ. دعای امام علیه السلام برای همسایگان و دوستانش، به وقتی ...

ادامه شرح دعای 26 صحیفه سجادیه

شرح دعای 26 صحیفه سجادیه

شرح دعای 26 صحیفه سجادیه

شرح دعای 26 صحیفه سجادیه

درآمدی بر اخلاق همسایگی براساس آموزه های اسلامی

این کتاب تلاشی است مطلوب و درخور تأمل در موضوع اخلاق همسایگی براساس آموزه های اسلامی. سعی نویسنده بر ...

همسایه

کلیپ قرآنی ـ حدیثی

خوشرفتاری با همسایه

تصویر حدیثی، سخنی از امام صادق سلام الله علیه