مطالعۀ ارتباط‌شناختی جشنوارۀ وبلاگ نویسی رضوی

جشنوارۀ فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر ساله با گسترۀ بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش‌های متعددی است. بخش وبلاگ‌نویسی آن ...